Werkswinkel oor vervlegde leer / blended learning

Tegnologie keuse vir vervlegde leer

Akademiese Steundienste en die Fakulteite Lettere en Wysbegeerte bied volgende week saam ‘n werkssessie aan oor “Tegnologie keuse vir vervlegde leer (Blended Learning)”. Die doel van die sessie is om tegnologieë te “showcase” en om ‘n raamwerk of twee voor te stel waarmee die toepaslikheid van ‘n betrokke tegnologie bepaal kan word. Verder wil ons ook graag u behoeftes en verwagtings rakende tegnologie in die onderrig vir 2013 hoor!

Die werkswinkel sal plaasvind Woensdag, 30 Januarie 2013 en sal die hele oggend duur. Alle akademiese personeel van die Potchefstroomkampus word hartlik uitgenooi om vir die werksessie te registreer. Die werksessie sal ook per Adobe Connect beskikbaar wees sodat u sommer van u kantoor af sal kan inskakel indien u dit sou verkies. Die skakel na die Adobe Connect sessie sal per geleentheid aan u bekend gemaak word.

Dit is baie belangrik dat u vir die werksessie sal registreer (ongeag of u dit in persoon gaan bywoon of per Adobe Connect). U kan registreer by Jacobie Fourie (x852246).

Wie: Akademiese personeel van die Potchefstroomkampus

Plek: Gebou F4 (LJ du Plessis gebou) – Lokaal G22 (Ou Senaatsaal)

Datum: Woensdag 30 Januarie 2013

Tyd: 08:00 (Verwelkoming) vir 08:30

 

Voorgestelde program:

08:30 – 1. Inleiding – Vervlegde- (Blended learning) en e-leer: Die rol van tegnologie

09:00 – 2. Riglyne vir die kies van tegnologie en die effektiewe gebruik daarvan vir onderrig

09:45 – 3. Inleiding – Katergorië waar tegnologie gebruik kan word (teorie)

10:30 – Teetyd

11:00 – Praktiese voorbeelde van tegnologieë wat gebruik kan word tydens/vir:

11:00 – A. Voorbereiding (voor die klasgeleentheid) (Beide dosente en studente)

11:30 – B. Tydens klasgeleentheid – Aanbieding, leeraktiwiteite, toetse

12:00 – C. Refleksie (na die klasgeleentheid) – Studente projekte

12:30 – D. Assesseringshulp – tegnologie wat merkwerk vir dosente makliker maak.

Advertisements

One comment

  1. Mariet Eksteen · · Reply

    Wie kontak ons vir registrasie?

    Groete

    Mej M.J. (Mariet) Eksteen Senior Lektor Dep. Farmasiepraktyk Skool vir Farmasie Potchefstroomkampus Tel: (018) 299 1021 Faks: (018) 299 4244 http://www.nwu.ac.zaMej M.J. (Mariet) Eksteen Senior Lecturer Dep. Pharmacy Practice School of Pharmacy Potchefstroom Campus Tel: (018) 299 1021 Fax: (018) 299 4244 http://www.nwu.ac.za >>> Scholarship of Teaching-Learning 2013/01/23 01:48 PM >>>

    Waldo Krugell posted: “Tegnologie keuse vir vervlegde leer Akademiese Steundienste en die Fakulteite Lettere en Wysbegeerte bied volgende week saam ‘n werkssessie aan oor “Tegnologie keuse vir vervlegde leer (Blended Learning)”. Die doel van die sessie is om tegnologie te “”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: