Tag Archives: Lecturer evaluation

Dosentevaluering? Vraelys of skiet uit die heup?

So aan die einde van die jaar hou akademiese bestuurders hulle besig met werksverdelings, taakooreenkomste en prestasiebonusse en iewers in die storie speel die dosente-evaluering ook ‘n rol. Nie almal hou daarvan om so geëvalueer te word nie en daar is gereëld besprekings oor die items in die vraelys, die skaal en die manier hoe […]

What makes for a good lecturer?

In his book Blink, Malcolm Gladwell writes about people’s ability to “thin slice’ – to judge what is good or important from a narrow period of experience. He goes on to argue that having too much information can interfere with the accuracy of a judgement. At the time of the semester we are doing lecturer […]