Tag Archives: research

Lecturers should take their role as teachers seriously

Ek het hierdie naweek ‘n interessante artikel in die Mail & Guardian raakgelees wat ek graag hier wil deel. Ismail Lagardien skryf dat Lecturers should take their role as teachers seriously. Ek stem nie saam met alles wat hy skryf oor die gevare van die corporate-utilitarian approach nie, maar dink dat daar is lesse te […]